Asbis: dobry Q1/2023

ASBISc Enterprises Plc wypracował w I kwartale 2023 r. bardzo dobre wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży w I kw. 2023 r. wyniosły 722 mln USD, co oznacza, że były o 4% wyższe niż wypracowane w analogicznym okresie ubiegłego roku (694,6 mln USD). Zysk netto w tym okresie był na poziomie 17,4 mln USD, czyli o 8% wyższy niż w I kw. 2022 r. (16 mln USD). Grupa znacząco poprawiła również marżę zysku brutto do poziomu 8,6% z 7,61% w I kw. 2022 r.

ASBIS jest w świetnej kondycji. Rok 2022 okazał się bardzo trudny, jednak dzięki naszemu doświadczeniu, umiejętności szybkiego reagowania na kryzysowe sytuacje oraz realizacji odważnych decyzji biznesowych, okazał się bardzo dobry, dostarczając ponadprzeciętne wyniki. Mogę śmiało powiedzieć, że przyszłość widzimy w jasnych barwach. Widać to już w I kwartale tego roku, w którym mierzyliśmy się z jeszcze wysoką bazą porównawczą z 2022 roku. Nie tylko zwiększyliśmy sprzedaż, ale co najważniejsze dla nas i naszych inwestorów, znacząco zwiększyliśmy naszą zyskowność. W tym kierunku będziemy podążać w całym 2023 roku” – powiedział Serhei Kostevitch, Prezes Grupy ASBIS.

 WYNIKI FINANSOWE

 ASBIS wypracował bardzo dobre wyniki finansowe w omawianym okresie. Podsumowanie wyników finansowych Grupy ASBIS w okresie I kwartału 2023 r. oraz I kwartału 2022 r. przedstawiają poniższe tabele (prezentacja wyników w USD oraz dodatkowo, poglądowo również w PLN). Oficjalną walutą sprawozdawczą Grupy pozostaje USD.

 Wyniki finansowe Grupy ASBIS w okresie I kwartału lat 2023 i 2022

(mln USD)

I kw.

2023 r.

I kw.

2022 r.

Zmiana
Przychody 722,0 694,6 +4%
Zysk brutto 62,1 52,9 +17%
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 28,7 24,3 +18%
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 17,4 16,0 +8%

 

mln PLN

mln PLN I kw.

2023 r.

I kw.

2022 r.

Przychody 3 150,5 2 892,2
Zysk brutto 270,8 220,8
Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) 125,2 101,2
Zysk netto po opodatkowaniu przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 75,8 66,7

PROGNOZA NA 2023

 5 kwietnia 2023 r. ASBIS opublikował prognozę finansową na 2023 r. Zgodnie z założeniami, Grupa planuje, że przychody ze sprzedaży w 2023 r. będą się kształtowały pomiędzy 3,0 mld USD a 3,2 mld USD, natomiast zysk netto po opodatkowaniu może wynieść pomiędzy 78 mln USD a 82 mln USD. Oznacza to, że 2023 rok może być rekordowym rokiem w historii Grupy, szczególnie na poziomie zysków.

SZCZEGÓŁOWE DANE DOTYCZĄCE SPRZEDAŻY

SPRZEDAŻ WEDŁUG REGIONÓW

Regiony krajów byłego ZSRR oraz Europy Środkowo-Wschodniej tradycyjnie mają największy udział w naszych przychodach. Nie zmieniło się to w I kw. 2023 r. Z uwagi na zmianę naszej strategii sprzedaży zmienił się udział niektórych regionów – np. regionu Europy Środkowo-Wschodniej – w całkowitych przychodach Spółki za I kwartał 2023 r. w stosunku do I kwartału 2022 r.

Udział regionu krajów byłego ZSRR wzrósł do 56,16% w porównaniu do 55,25% w I kwartale 2022 r. Udział Europy Środkowo-Wschodniej spadł do 22,16% z 23,88% w I kwartale 2022 r. Udział regionu Bliskiego Wschodu i Region Afryki zmniejszył się do 12,72% z 13,06% w I kwartale 2022 r. Udział Europy Zachodniej wzrósł do 8,41% z 6,27% w I kwartale 2022 r. Głównymi przyczynami niższej sprzedaży w regionie Europy Środkowo-Wschodniej są wysoka inflacja i niższy popyt ze strony klientów.

Geograficzna struktura sprzedaży ASBIS w I kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2022 r.  

I kw. 2023 I kw. 2022
w tys.
USD
% przychodów ogółem w tys.
USD
% przychodów ogółem
Kraje byłego ZSRR 405.473 56,16% 383.771 55,25%
Europa Środkowo-Wschodnia 159.975 22,16% 165.901 23,88%
Bliski Wschód i Afryka 91.849 12,72% 90.722 13,06%
Europa Zachodnia 60.747 8,41% 43.538 6,27%
Pozostałe 3.948 0,55% 10.679 1,54%
Ogółem 721.992 100% 694.611 100%

SPRZEDAŻ WEDŁUG KRAJÓW

Analiza poszczególnych krajów wskazuje na silną poprawę w Kazachstanie –największym rynku Grupy, gdzie sprzedaż wzrosła o 40,1% w I kw. 2023 r. w porównaniu z analogicznym okresem 2022 r. Działalność w Ukrainie – drugim co do wielkości rynku działalności ASBIS i jednym z bezpośrednio dotkniętych wojną krajów, znacząco wzrosła o 31,8% w porównaniu do I kwartału 2022 r.

Krajami o najwyższym wzroście sprzedaży w okresie I kw. 2023 r. były:

  • Niemcy – wzrost o 229,9%
  • Gruzja – wzrost o 118,9%
  • Azerbejdżan – wzrost o 102,4%
  • Armenia – wzrost o 61,8%
  • Kazachstan – wzrost o 40,1%
  • Ukraina – wzrost o 31,8%.

Polska odnotowała solidny wzrost w I kw. 2023 r. (+12,8%) w porównaniu do I kw. 2022 r. Najlepiej sprzedającymi się kategoriami produktowymi w Polsce były procesory, karty graficzne i akcesoria.

Struktura przychodów – Top 10 krajów w I kwartale 2023 r. oraz I kwartale 2022 r.

(w tys. USD)

I kw. 2023 I kw. 2022
Kraj Sprzedaż Kraj Sprzedaż
1. Kazachstan 175.359 Kazachstan 125.201
2. Ukraina 102.084 Rosja 93.131
3. Zjednoczone Emiraty Arabskie 67.476 Ukraina 77.431
4. Słowacja 52.520 Zjednoczone Emiraty Arabskie 62.817
5. Azerbejdżan 35.539 Słowacja 54.689
6. Niemcy 35.039 Białoruś 33.339
7. Gruzja 30.568 Czechy 25.486
8. Polska 25.897 Polska 22.954
9. Czechy 19.969 Azerbejdżan 17.560
10. Armenia 18.569 Gruzja 13.961
OGÓŁEM 721.992 OGÓŁEM 694.611