3DEXPERIENCE w Renault

Dassault Systèmes i Grupa Renault poinformowały, że wzmacniają swoją 20-letnią współpracę poprzez nowe partnerstwo przyczyniające się do realizacji strategicznego planu Grupy Renault „Renaulution”, skoncentrowanego na tworzeniu wartości.

W pierwszym tego typu wdrożeniu dla przedsiębiorstwa przemysłowego tej skali, Grupa Renault globalnie zaadaptuje platformę 3DEXPERIENCE w chmurze firmy Dassault Systèmes, w celu opracowania programów dla nowych pojazdów i usług z zakresu mobilności. Ta platforma korporacyjna zapewni Renault nowy szkielet do wymiany, w czasie rzeczywistym, wszystkich danych dotyczących produktów w całym cyklu ich życia i do zarządzania wirtualnymi bliźniakami różnorodnych konfiguracji produktowych.

Główne trendy w branży transportu i mobilności – rosnące ograniczenia regulacyjne, złożoność produktów, elektryfikacja, łączność, zrównoważony rozwój i nowe usługi z zakresu mobilności – wymagają przyspieszenia połączenia różnych funkcji i wiedzy specjalistycznej w ramach zwinnego i współpracującego ekosystemu.

Grupa Renault udostępni platformę 3DEXPERIENCE w chmurze ponad 20 000 pracownikom działów rozwoju pojazdów, takich jak projektowanie, inżynieria produktu, inżynieria procesów przemysłowych, zakupy części i materiałów, szacowanie kosztów i jakość. Platforma w chmurze zapewni dostęp do tych samych systemów i oprogramowania, modelowania 3D i symulacji, aktualizowanych w czasie rzeczywistym na całym świecie. Współpraca na szeroką skalę oparta na wirtualnych bliźniakach usprawni wymianę danych pomiędzy poszczególnymi działami i zwiększy sprawność działania firmy, jednocześnie zmniejszając koszty i skracając czas opracowywania pojazdów o około jeden rok. Grupa Renault będzie korzystać z ciągłego rozwoju technologicznego i wzbogacania funkcjonalnego platformy współpracy 3DEXPERIENCE w chmurze.

„Zrównoważona innowacyjność jest wpisana w DNA obu firm. Transformacja Grupy Renault radykalnie zmieni branżę mobilności w przyszłości, podobnie jak opracowanie pierwszego wirtualnego modelu komercyjnego samolotu pasażerskiego wpłynęło na wszystkie branże w 1989 roku. Jesteśmy w pełni zaangażowani w to partnerstwo i we wspieranie sukcesu Grupy Renault” – powiedział Bernard Charlès, wiceprezes i dyrektor generalny Dassault Systèmes. „Dzisiejsze ekosystemy przemysłowe nie są już linearne, ale oparte na obiegu zamkniętym. Wprowadzanie innowacji wymaga nowego podejścia, przy zastosowaniu wirtualnych bliźniaków, które uwzględniają i obejmują cały ewoluujący łańcuch wartości. W miarę jak Grupa Renault wdraża platformę korporacyjną, nasze partnerstwo potwierdza, że platforma 3DEXPERIENCE wykracza poza tworzenie i produkcję pojazdów. Jest dźwignią, która napędza branżę w kierunku dostarczania nowych, zrównoważonych doświadczeń w zakresie mobilności.”