IoT w 2018 większy od smartfonów

Opublikowany dzisiaj najnowszy Ericsson Mobility Report przewiduje, że liczba urządzeń IoT (Internet Rzeczy) może przewyższyć liczbę telefonów komórkowych, w 2018 roku będzie to największa kategoria urządzeń podłączonych do internetu.

  • Liczba urządzeń IoT osiągnie poziom 16 miliardów do końca 2021 roku
  • Liczba smartfonów przewyższy liczbę tradycyjnych telefonów komórkowych w trzecim kwartale 2016 roku
  • Ilość danych komórkowych wykorzystywanych przez nastolatków do oglądania wideo na smartfonach wzrosła o 127 procent w ciągu zaledwie 15 miesięcy

connected_devices

Spodziewamy się że w latach 2015 i 2021, liczba urządzeń IoT będzie wzrastać o 23 procent rocznie, za wzrost w największym stopniu będą odpowiadać komórkowe urządzenia IoT. W 2021 roku, z łącznej liczby 28 miliardów urządzeń podłączonych do internetu, 16 miliardów będzie należało do kategorii IoT.

Europa!

Liderem w zakresie wprowadzania nowych urządzeń IoT będzie Europa Zachodnia – liczba urządzeń na tym rynku wzrośnie o 400 procent do roku 2021. Gwałtowny wzrost spowodowany jest przede wszystkim potrzebą spełnienia wymagań regulacyjnych, dotyczących między innymi inteligentnych liczników energii, oraz rosnącym zapotrzebowaniem na auta podłączone do internetu i wyposażone w system eCall, który zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej ma być instalowany w autach od 2018 roku.

– Rozwój IoT przyspiesza ze względu na spadek cen urządzeń i opracowywanie nowych, innowacyjnych sposobów na ich wykorzystanie. Sieci 5G, których komercyjne wdrożenie planowane jest na 2020 rok, będą oferować nowe możliwości, kluczowe dla rozwoju IoT. To między innymi plasterkowanie sieci i możliwość podłączenia znacznie większej ilości urządzeń, niż jest to możliwe w sieciach obecnej generacji- podnosi Rima Qureshi, Senior Vice President & Chief Strategy Officer, Ericsson.

Smartfon jak żelazko

Liczba subskrypcji smartfonów ciągle rośnie. Według przewidywań, w trzecim kwartale 2016 roku przewyższy liczbę subskrypcji tradycyjnych telefonów komórkowych (basic phone). Do 2021 roku, liczba subskrypcji smartfonów ulegnie niemal podwojeniu, z 3,4 miliarda obecnie, do 6,3 miliarda. Jak wynika z raportu, obecna liczba subskrybentów mobilnych (unikalnych użytkowników) wynosi 5 miliardów – to efekt fenomenalnego rozwoju technologii mobilnej w ciągu ostatnich kilku lat.

Wideo na urzadzeniach mobilnych 

Raport przedstawia również drastyczną zmianę nawyków związanych z oglądaniem wideo. lość danych komórkowych wykorzystywanych do oglądania wideo na smartfonach wzrosła o 127 procent w ciągu zaledwie 15 miesięcy (2014-15). W ciągu ostatnich czterech lat (2011-15) ilość czasu spędzanego przez nastolatków na oglądaniu telewizji/materiałów wideo na ekranie telewizora zmniejszyła się o 50 procent, w tym samym okresie czas oglądania telewizji/materiałów wideo na smartfonie wzrósł o 85 procent. Wszystkie te informacje, w połączeniu z faktem, że dorastające pokolenie użytkowników mobilnych jest grupą w największym stopniu wykorzystującą transmisję danych do streamingu wideo (wliczając Wi-Fi i dane komórkowe) sprawiają, że są to najważniejsi konsumenci, których operatorzy komórkowi powinni monitorować.

Nowe LTE

W 2016 roku osiągnięty zostanie milowy krok w szybkości internetu mobilnego. Sieci LTE będą zdolne do przesyłania danych z prędkością 1 Gbps. Pojawienie się urządzeń umożliwiających korzystanie z takich prędkości spodziewane jest na drugą połowę 2016 roku, początkowo na rynkach takich jak Japonia, Stany Zjednoczone, Korea Południowa i Chiny, w nieco dalszej perspektywie na pozostałych rynkach. Użytkownicy mobilni będa mogli cieszyć się błyskawicznym dostępem do danych, pobieranie plików będzie o dwie trzecie szybsze niż obecnie.

Inne wnioski z najnowszej edycji Ericsson Mobility Report

Globalny rozwój: liczba subskrypcji mobilnego internetu w regionie Bliskiego Wschodu i Afryki wzrośnie czterokrotnie pomiędzy 2015 i 2021 rokiem; ilość danych przesyłanych w sieciach mobilnych w Indiach wzrośnie piętnastokrotnie do 2021 roku; pomimo faktu, że Stany Zjednoczone wciąż są najbardziej dojrzałem rynkiem, ruch w sieciach mobilnych wzrośnie tam o 50 procent w ciągu 2016 roku.

Kontynuuacja wzrostu ruchu w sieciach mobilnych: ruch w globalnych sieciach mobilnych zwiększył się o 60% pomiędzy Q1 2015 i Q1 2016, głównie z powodu rosnącej liczby subskrypcji smartfonów i powiększającego się zużycia danych w przeliczeniu na subskrybenta. Ericsson przewiduje, że z końcem 2021 roku, 90 procent ruchu w sieciach mobilnych będą generować smartfony.

Gwałtowny wzrost liczby subskrypcji LTE w pierwszym kwartale 2016 roku: w ciągu ostatniego kwartału liczba subskrypcji LTE wzrosła o 150 milionów – to efekt dążenia operatorów do poprawy zadowolenia klientów i poprawy działania sieci. Obecnie, łączna ilość subskrypcji LTE wynosi 1,2 miliarda. Prędkość 1 Gbps w sieciach LTE będzie osiągalna komercyjnie w ciągu 2016 roku.

Uzgodnienie dodatkowego spektrum pomiędzy krajami planującymi wczesne wdrożenie 5G: spodziewane jest szybsze niż wcześniej zakładano wprowadzenie technologii 5G. Do tego celu potrzebne jest uzgodnienie spektrum dla krajow planujących wczesne uruchomienie sieci 5G. Będzie to uzupełnienie obecnego procesu dla WRC-19, który skupia się na spektrum dla wdrożeń sieci 5G po roku 2020.

Ericsson Mobility Report to jedna z czołowych analiz dotyczących ruchu w sieciach mobilnych, dostarczająca dane i prognozy, dzięki którym znamy obecne trendy występujące w Społeczeństwie Sieci (Networked Society).

Pobierz cały raport: Ericsson Mobility Report

ericsson