Tablet w samochodzie

Wg badania IDC „Tablet w przedsiębiorstwie 2.0 – Większe możliwości”  wynika, że tylko 23 proc. firm, które zapewniają swoim pracownikom tablety do pracy zdalnej rozważa lub rozważała doposażenie ich w …