Jak brexit wpłynie na sektor MSP w UK

Kwartalne badanie Bibby SME Confidence Tracker dotyczy 2 kwartału 2017 oraz informuje, że tylko niecałe 1/3 przedsiębiorców z sektora MŚP w Zjednoczonym Królestwie spodziewa się negtywnych wpływów brexitu na ich …

MSP idzie w technologiczną zapaść

Badanie „Connected Small Business Report 2016” przeprowadzone przez Harris Poll na zlecenie firmy Salesforce pokazuje technologiczne iłomności sektora MSP. Przepaść technologiczna pomiędzy sektorem korpo a MSP staje się coraz większa …