Kataster od nieruchomości na firmę?

Dyrektywa ATAD obliguje państwa członkowskie UE do opodatkowania nieruchomości komercyjnych firm – niezależnie od tego, czy będą prowadzić swoją działalność w formie osoby prawnej czy osoby fizycznej, spółek cywilnych, jawnych, komandytowych i innych …