Nota prawna wydawcy 

Branden Limited spółka z o.o. jako wydawca Magazynu Internetowego Branden stosuje przepisy art. art. 25, 26, 29  oraz inne adekwatne przepisy ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z dn. 23 lutego 1994 r. nr 24, poz. 83), przepisy ustawy Prawo prasowe z dnia 26 stycznia 1984 (Dz.U. 1984 Nr 5, poz. 24) oraz stosowane powszechnie zwyczaje wydawnicze i prasowe wspierane dobrą praktyką.

 • Wydawca publikując treści każdorazowo informuje o źródle z jakiego pochodzi materiał, kto jest autorem oraz, w miarę możliwości technicznych, wskazuje adres internetowy publikacji. Wydawca publikuje również zastrzeżenia wykonującego prawa autorskie lub posiadacza tych praw.
 • Wszelkie nazwy oraz używane znaki handlowe i towarowe a także wszelkie inne oznaczenia zastrzeżone firm i podmiotów pojawiających się w zasobach Magazynu Internetowego Branden są użyte wyłącznie w celu identyfikacji ich właścicieli oraz produktów, usług i praw wykonywanych przez podmioty do tego uprawnione.
 1. Branden Internetowy Magazyn Informacji Źródłowych o Technologiach Informatycznych (w skrócie Branden Magazyn Internetowy) jest tytułem zarejestrowanym w krajowym rejestrze dzienników i czasopism  prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod poz. PR 19848
 2. Wydawca tytułu: Branden Limited Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 207 lok.60, Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000625496, NIP 5252666209, REGON 364870377.
 3. Adresy
  • Branden Magazyn Internetowy jest publikowany na stronach (domenach) internetowych: www.branden.pl oraz www.branden.biz
  • Kontakt: helm@branden.pl
  • Adres redakcji: Branden Magazyn Internetowy, 04-077 Warszawa,ul. Grochowska 207 lok.60
 1. Prawa do publikacji, znaków towarowych oraz prawa autorskie i pokrewne

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron www.branden.biz  lub www.branden.pl w  całości, lub w części bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione. Wydawca zastrzega skutki prawne.

 1. Przedruki

Zasoby publikowane na stronach czasopisma Branden Magazyn Internetowy objęte są prawem autorskim. Podmiot korzystający z zasobów opublikowanych na stronach czasopisma Branden Magazyn Internetowy zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu cytowanego zasobu.

6. Wzór informacji o pochodzeniu

źródło: Branden Magazyn Internetowy https://www.branden.pl lub

źródło: Branden Magazyn Internetowy https://branden.biz/nowy-coreldraw-graphics-suite-2021/

Wyżej wymienionych zasad nie stosuje się do umów zawartych przez wydawcę w trybie odrębnym.

7. Wyłączenia z prawa korzystania z zasobów  

Branden Limited sp. z o.o. i redakcja zastrzegają skutki prawne oraz nie wyrażają zgody na korzystanie z zasobów zawartych na stronach Branden Magazyn Internetowy przez:

 • Podmioty oraz osoby fizyczne prowadzące działalność sprzeczną z prawem RP oraz UE
 • Podmioty oraz osoby fizyczne głoszące komunizm, trockizm, marksizm, nierówności społeczne, nienawiść religijną oraz rasową, rasizm, faszyzm, narodowy socjalizm a także inne treści sprzeczne z powszechnie przyjętymi standardami moralnymi i obyczajowymi
 • Podmioty oraz osoby fizyczne, których działalność może wpłynąć negatywnie na wizerunek autorów, wydawcy oraz czasopisma
 • Podmioty oraz osoby fizyczne kwestionujące zbrodnie komunizmu, w tym ludobójstwo katyńskie (kłamstwo katyńskie) oraz zbrodnie niemieckiego narodowego socjalizmu, w tym zbrodnię holocaustu (shoah) na narodzie żydowskim i ludobójstwo w niemieckich obozach zagłady.

8. Znaki handlowe i towarowe oraz inne oznaczenia zastrzeżone.

Wszelkie nazwy oraz używane znaki handlowe i towarowe a także wszelkie inne oznaczenia zastrzeżone firm i podmiotów pojawiających się w zasobach Branden Magazynu Internetowego używane są wyłącznie w celu identyfikacji ich właścicieli oraz informacji.

9. Wyłączenie odpowiedzialności

 • Wydawca i redakcja Branden Magazynu Internetowego nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za decyzje jakie użytkownicy indywidualni i/lub podmioty gospodarcze lub  inne podmioty podejmą na podstawie zasobów dostępnych na stronach czasopisma.
 • W szczególności wydawca nie ponosi odpowiedzialności za publikowane komentarze użytkowników zasobów czasopisma względnie cytaty materiałów opublikowanych na stronach Branden Magazynu Internetowego użytych w publikacjach innych wydawców.