Nota redakcyjna 

Redakcja Magazynu Internetowego Branden zastrzega prawo do skrótów, gloss i opracowań własnych materiałów źródłowych. Redakcja stosując się do zasad dobrej praktyki, czyni wszystko aby w sposób jasny i precyzyjny wyróżnić publikacje własne od cytowanych za wskazanymi źródłami zewnętrznymi.

Redaguje zespół: Stefan Kaczmarek, Gustaw Kłuzda,  Andrzej Krawiec, Cezary Tchorek-Helm (red.nacz.) oraz autorzy współpracujący nieregularnie.

Adresy

  • Branden Magazyn Internetowy jest publikowany na stronach (domenach) internetowych: branden.pl oraz www.branden.biz
  • Kontakt: redakcja at branden.pl
  • Adres redakcji: 00-235 Warszawa, Nowiniarska 12/43

Prawa do publikacji, znaków towarowych oraz prawa autorskie i pokrewne

Kopiowanie, reprodukowanie tekstów i elementów ze stron www.branden.biz  lub www.branden.pl w  całości, lub w części, bez uprzedniej, pisemnej zgody jest zabronione. Wydawca zastrzega skutki prawne.

Przedruki

Zasoby publikowane na stronach czasopisma Branden Magazyn Internetowy objęte są prawem autorskim. Podmiot korzystający z zasobów opublikowanych na stronach czasopisma Branden Magazyn Internetowy zobowiązany jest do zamieszczenia informacji o pochodzeniu cytowanego zasobu.

Wyżej wymienionych zasad nie stosuje się do umów zawartych przez wydawcę w trybie odrębnym.

Wyłączenia z prawa korzystania z zasobów  

Branden Limited sp. z o.o. oraz redakcja Magazynu zastrzega skutki prawne oraz nie wyraża zgody na korzystanie z zasobów zawartych na stronach Branden Magazyn Internetowy przez:

  • Podmioty oraz osoby fizyczne prowadzące działalność sprzeczną z prawem RP oraz Unii Europejskiej
  • Podmioty oraz osoby fizyczne głoszące komunizm, trockizm, marksizm, maoizm, nierówności społeczne, nienawiść religijna oraz rasową, rasizm, faszyzm, narodowy socjalizm a także inne ideologie treści sprzeczne z powszechnie przyjętymi standardami moralnymi i obyczajowymi
  • Podmioty oraz osoby fizyczne, których działalność może wpłynąć negatywnie na wizerunek autorów, wydawcy oraz czasopisma
  • Podmioty oraz osoby fizyczne kwestionujące zbrodnie komunizmu, w tym ludobójstwo katyńskie (kłamstwo katyńskie) oraz zbrodnie niemieckiego narodowego socjalizmu, w tym zbrodnię holocaustu (shoah) na narodzie żydowskim i ludobójstwo niemieckich obozów zagłady.

Znaki handlowe i towarowe oraz inne oznaczenia zastrzeżone przez ich właścicieli

Wszelkie nazwy oraz używane znaki handlowe i towarowe a także wszelkie inne oznaczenia zastrzeżone firm i podmiotów pojawiających się w zasobach Branden Magazynu Internetowego użyte są wyłącznie w celu identyfikacji ich właścicieli oraz informacji.

Materiałów nie zamówionych nie zwracamy.