Europa stawia na AI/SI: 3. edycja raportu „Iloraz sztucznej inteligencji. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym”

Zarządzanie jednostkami służby zdrowia, diagnoza i leczenie chorób, prognozowanie procesu wypłat unijnych dotacji, konwersja i porządkowanie dokumentacji z rozpraw sądowych, czy klasyfikowanie milionów dokumentów w krajowych archiwach to wybrane działania, … Czytaj dalej Europa stawia na AI/SI: 3. edycja raportu „Iloraz sztucznej inteligencji. Potencjał sztucznej inteligencji w sektorze publicznym”