Deloitte: raport „2020 Global life scences outlook. Creating new value. Building blocks for the future”

Sektor pharma  stoi przed wielkim wyzwaniem wynalezienia szczepionki i leku na koronawirusa. Wg   wartość światowego rynku urządzeń medycznych do 2025 roku wzrośnie do 612,7 mld dolarów. W latach 2019-2024 globalne przychody producentów leków na receptę wyniosą 1,18 bln dolarów. Motorem wzrostu branży farmaceutycznej pozostają leki onkologiczne.

Medical background of various colorful medications on a textured wooden

W skali globalnej z powodu SARS-CoV-2 zachorowało ponad 250 tys. osób, a ponad 10 tys. zmarło (stan na 20 marca 2020 r.). Przed sektorem farmaceutycznym stoi wyzwanie związane z wynalezieniem skutecznego leku, który przeciwdziałałby rozprzestrzenianiu się choroby wywołanej wirusem. Dzięki potężnej mocy obliczeniowej, pozwalającej na analizę miliardowych zestawów danych, sztuczna inteligencja (AI) może być kluczowym narzędziem do walki z koronawirusem – zarówno pod względem prognoz dotyczących jego rozprzestrzeniania się, jak i prac nad opracowaniem leku oraz szczepionki. Już teraz nad jej wynalezieniem pracują naukowcy między innymi w USA czy Wielkiej Brytanii. Ostatni z krajów płaci po kilka tysięcy funtów osobom zdrowym, które chcą wziąć udział w testowaniu szczepień na Covid-19.

Oczekuje się, że do 2024 roku będą miały prawie 20-proc. udział w światowym rynku sprzedaży farmaceutyków. Jednocześnie, jak pokazuje raport Deloitte „2020 Global life scences outlook. Creating new value. Building blocks for the future”, sektor ten znajduje się pod coraz większą presją cenową i wymogiem zwiększonej efektywności, co wiąże się m.in. z inwestycjami w prace badawczo-rozwojowe. Terapie genowe, identyfikacja i opracowywanie nowych leków, urządzenia ubieralne, telemedycyna – to tylko niektóre z trendów, jakie będą rządziły rynkiem farmaceutycznym w najbliższych latach.

Według ekspertów Deloitte do 2024 globalne przychody leków na receptę powinny rosnąć dynamicznie, średnio o 6,9 proc. rocznie. W tym czasie osiągną one wartość do 1,18 bln dolarów. Wzrost będzie możliwy dzięki takim czynnikom, jak przyspieszenie procesu zatwierdzania leków, zwiększenie sprzedaży w ramach terapii onkologicznych czy większe możliwości uzyskania dodatkowych 109 mld dolarów ze sprzedaży leków sierocych, czyli stosowanych w kuracji chorób rzadko występujących. Średni koszt rocznej terapii takim lekiem w 2018 r. wynosił 150,8 tys. dolarów w porównaniu z 33,6 tys. dolarów w przypadku leków innych niż sieroce. Nie bez wpływu na rozwój branży pozostaje również kwestia znalezienia leków na chorobę Covid-19, wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Jak zauważają eksperci Deloitte w związku z obecną sytuacją rosnąć będzie także rola organizacji działających w obszarze technologii medycznych.

Tech trends 2020 wg Deloitte /PDF/

Kluczowe trendy pharma

  • W przyszłości z danych zbieranych w czasie rzeczywistym największe zyski prawdopodobnie uzyskają organizacje, które z powodzeniem przetwarzają dane w celu dostarczania spersonalizowanych rozwiązań i zaspokajania potrzeb konsumentów.
  • Wzrost używania nowych technologii, takich jak telemedycyna i sztuczna inteligencja, może zwiększyć dostęp do badań medycznych. Duże firmy farmaceutyczne będą musiały nadal przejmować firmy zajmujące się terapią genową, podczas gdy mniejsze firmy mogą przejmować coraz większy udział w rynku od dużych firm farmaceutycznych poprzez niezależne opracowywanie i komercjalizację produktów. Duże firmy technologiczne są nowymi graczami na rynku Life Sciences, oferując moc obliczeniową, analizy produkcji i zaawansowane kontrole łańcucha dostaw, aby zapewnić sprawność działania i lepsze podejmowanie decyzji.
  • Przetwarzanie w chmurze mogłoby pomóc liderom we współpracy z innymi firmami biotechnologicznymi oraz laboratoriami badawczymi i instytucjami akademickimi na całym świecie.
  • Bardziej ukierunkowane zaangażowanie pacjentów i wykorzystanie nauk behawioralnych może prowadzić do lepszych wyników pacjentów.
  • Zarówno firmy farmaceutyczne, biotechnologiczne jak i medtech mogłyby skorzystać z cyfrowych sieci dostaw (DSN), które zapewniają lepszą widoczność produktu, identyfikowalność i kontrolę zapasów w łańcuchu dostaw.
  • Dzięki odpowiednim zabezpieczeniom własności intelektualnej (IP) firmy medtech powinny być otwarte możliwość współpracy z firmami technologicznymi, a tym samym opracowywanie urządzeń bardziej przyjaznych konsumentom.
  • Firmy medtech z krajów rozwijających się w coraz większym stopniu zdobywają część rynków zagranicznych, umacniając również swoją obecność na rynku krajowym.
  • Pomimo wyzwań oczekuje się, że przemysł Life Sciences będzie kontynuował inwestycje w badania i rozwój, aby zwiększyć generowanie przychodów z sektora biotechnologicznego.
  • Firmy medtech nie mogą już polegać na poprzednich modelach biznesowych aby stymulować wzrost i powinny dostosować się oraz zweryfikować swoje strategie.

Deloitte „2020 Global life scences outlook. Creating new value. Building blocks for the future”