Polska Cyfrowa: informatyzacja administracji postępuje

Na realizację procesu informatyzacji i cyfryzacji administracji w najbliższych latach trafi  10 mld zł pochodzących ze środków krajowych oraz UE.

Priorytetami są cyfryzacja urzędów oraz i służby zdrowia. Jednostki administracji  zamierzają też inwestować w cyberbezpieczeństwo, transmisję danych i centra danych. Na nowe zamówienia liczą firmy z branży IT. Jak wynika z szacunków IDC, instytucje związane ze służbą zdrowia muszą się przygotować na największy wzrost wydatków na IT. Eksperci oceniają, że do 2019 roku na informatykę przeznaczać będą one o 5,5 proc. więcej niż dziś.  Dla firm z branży IT zachodzące procesy oznaczają nowe, liczne zlecenia. To część inwestycji infrastrukturalnych zwieszających administracji pobudzających koniunkturę oraz budujących podstawy dodatniej dynamiki PKB.

cico-logo_FE_Polska_Cyfrowa_rgb1

 

 

– Coraz bardziej widać potrzebę, aby urzędy i procesy w nich zachodzące były w pełni zdigitalizowane, a przy tym uproszczone i przyjazne dla społeczeństwa. My już się do tego przygotowujemy. Staramy się tworzyć na bazie naszej infrastruktury odpowiednie funkcje oraz kompetencje, które pomogłyby przekonać administrację państwową do przyśpieszenia projektów cyfryzacji. To pomoże zdynamizować działania, uprościć często zagmatwane i niezrozumiałe procesy oraz pomoże w relacjach ze społeczeństwem – wyjaśnia Robert Zaklika wiceprezes ATM.

popc1

  • Regulacje czy stworzenie samego ministerstwa związanego z e-administracją jest sygnałem dla rynku, że cyfryzacja staje się ważna dla państwa. Ministerstwo Cyfryzacji powstało w ubiegłym roku w drodze przekształcenia wcześniejszego Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.
  • W ramach programu Polska Cyfrowa 2014–2020 do wydania jest w sumie ok. 2,2 mld euro w trzech obszarach: najwięcej – 1,2 mld euro – zostanie przeznaczone na Internet szerokopasmowy, ok. 950 mln euro na projekty e-administracji, a reszta na zwiększanie kompetencji cyfrowych społeczeństwa.

g_-_-x-_-_-_52569x20140227114750_0

– Sztandarowym projektem w służbie zdrowia jest e-Zdrowie, czyli projekt, który scentralizuje dane, oraz usprawni i przyśpieszy komunikację między pacjentem a lekarzem. To pozwoli na wydajniejszą wymianę informacji, czy to z obecnym NFZ, czy to z innymi podmiotami, które będą zasilały w dane projekt e-Zdrowie.  Cyfryzacja może wpłynąć na rozwiązanie problemu kolejek do lekarzy. Na to przedsięwzięcie należy patrzeć z perspektywy całego złożonego projektu, który docelowo pozwoli na poprawę funkcjonowania całej służby zdrowia – ocenia Robert Zaklika.

E-zdrowie

E-zdrowie to największy projekt informatyczny realizowany obecnie w Polsce, którego wartość wynosi 712 mln zł. W tej chwili trwają prace nad Projektem P1, w ramach którego powstanie platforma udostępniająca szereg usług elektronicznych. Zgodnie z przyjętym w grudniu harmonogramem, w latach 2016–2017 planowane jest uruchomienie elektronicznych recept bazujących na internetowym koncie pacjenta, zaś w 2018 roku wprowadzone mają zostać e-skierowania.

Newseria