Połączenie chmury, sztucznej inteligencji oraz sieci 5G – Tech Trends 2019 Deloitte

Eksperci Deloitte analizując ostatnią dekadę trendów, wyodrębnili kilka czynników, które napędzały technologiczne innowacje. Są to: doświadczanie cyfrowej rzeczywistości, podejmowanie decyzji w oparciu o dane, rozwój technologii kognitywnych i chmury, transformacja zespołów IT i kluczowych systemów oraz zarządzanie ryzykiem i cyberbezpieczeństwo. Choć każdy z tych czynników rozwija się niezależnie od pozostałych, to ich zbieżność w miejscu i czasie umożliwia przeprowadzanie znaczących oraz głębokich zmian.

Zaawansowane sieci teleinformatyczne, inteligentne interfejsy czy zastąpienie serwerów technologią chmury – między innymi te innowacje i trendy umożliwiają osiągnięcie celów, dotychczas leżących poza granicami możliwości technologicznych. Eksperci firmy doradczej Deloitte, autorzy 10. edycji raportuTech trends 2019 – Jak przełamać bariery technologiczne? wytypowali 6 trendów, które radykalnie zmienią biznes w nadchodzących miesiącach. Z raportu wynika, że firmy już zaczynają korzystać z tych rozwiązań i starają się dopasować nowe trendy do swoich potrzeb biznesowych. W najbliższym czasie technologiczny pęd zdecydowanie przyspieszy za sprawą sztucznej inteligencji, która leży u podstaw kolejnych zmian.

Prawdziwa ofensywa sztucznej inteligencji

90 proc. wszystkich danych powstało w ciągu ostatnich dwóch lat. Szacuje się, że w 2020 roku ich wygenerowana ilość będzie 50 razy większa niż w 2012 roku. Tak wykładniczy wzrost sprawi, że ludzie nie będą już w stanie analizować takiej liczby informacji. Tę możliwość mają rozwiązania oparte o sztuczną inteligencję (AI), które znajdują zastosowanie w bardzo wielu branżach. W najnowszym raporcie eksperci Deloitte zauważają, że wykorzystanie sztucznej inteligencji jako podstawy działalności przestaje być jedynie motorem rozwoju przedsiębiorstwa, a staje się warunkiem jego przetrwania. AI jest wdrażana nawet w najbardziej podstawowych operacjach i procesach biznesowych – od zwykłej automatyzacji, po zaawansowane uczenie maszynowe. Zdaniem ekspertów dziś jest już za późno, aby testować to rozwiązanie w poszczególnych obszarach czy czekać na to, co zrobi konkurencja.

Firma, która chce trafić do rynkowej awangardy i być organizacją napędzaną przez sztuczną inteligencję, musi całkowicie zmienić koncepcję interakcji między człowiekiem a maszyną. Ważne, by zastanowić się nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji oraz innych narzędzi kognitywnych w każdym istotnym procesie i aspekcie działalności firmy. Potrzebna jest rewolucja, ponieważ metoda małych kroków tu się nie sprawdzi – mówi Paweł Zarudzki, Dyrektor, Lider Robotics & Cognitive Automation, Deloitte. Prawie połowa (44 proc.) przedstawicieli firm, które wdrożyły sztuczną inteligencję, za jeden z głównych benefitów wskazuje rozwój gamy produktów, 42 proc. zoptymalizowanie wewnętrznych operacji, a 35 proc. podejmowanie lepszych decyzji. Zdaniem ekspertów Deloitte liczba firm korzystających z AI prawdopodobnie wzrośnie w ciągu najbliższych 18 – 24 miesięcy.

Interakcja ludzi, maszyn i danych

Sposób, w jaki człowiek komunikuje się z maszynami, również ulega zmianie. Ponieważ naturalniejsze dla nas jest mówienie niż pisanie, dynamicznie rozwija się obszar projektowania interfejsów głosowych, potrafiących zrozumieć mowę. Dotyczy to nie tylko voicebotów czy chatbotów, ale także urządzeń z obszaru Internetu Rzeczy czy wirtualnej rzeczywistości. Inteligentne interfejsy będą zmieniać sposób w jaki wchodzimy w interakcje z maszynami, analizujemy dane oraz komunikujemy się ze sobą nawzajem.

Nowoczesne technologie przybliżają świat cyfrowy i pozwalają na coraz bardziej naturalną komunikację i konsumpcję treści oraz usług. Co więcej, w zakresie doświadczeń klientów nie ma podziału na B2C i B2B, więc pojawienie się nowych rozwiązań w przestrzeni konsumenckiej powoduje falę oczekiwań w zakresie sposobu pracy i korzystania z takich systemów w firmach. W najbliższym czasie nie tylko usługi i systemy staną się inteligentniejsze, z uwagi na wykorzystanie zaawansowanej analityki, ale diametralnie zmieni się także nasz sposób komunikacji z nimi – mówi Piotr Kurek, Menedżer w zespole Robotics & Cognitive Automation, Deloitte. Ekspert dodaje, że ta zmiana dzieje się na naszych oczach – tylko w ciągu ubiegłego roku dwukrotnie wzrosła liczba użytkowników inteligentnych głośników z asystentami głosowymi w amerykańskich gospodarstwach domowych – z 21,5 proc. w 2017 r. do 41 proc. w 2018 r.

AI wyprzedza regulacje

Łączność jutra

Wzrost liczby danych i urządzeń podłączonych do sieci wymusza także rozwój technik łączności, które nie tylko skupiają się na zwiększeniu przepustowości czy zasięgu sieci, ale również zmniejszaniu opóźnień i efektywniejszym wykorzystaniu zasobów częstotliwości. Dzięki temu możliwy będzie rozwój nowych produktów i usług oraz usprawnienie obecnych modeli operacyjnych. Aktualizacja sieci to priorytet na ten rok dla 44 proc. uczestników badania Tech Target, dotyczącego priorytetów IT. Według ekspertów Deloitte korzyści, które oferują na przykład sieć 5G czy rozwiązania satelitarne LEO, są bardzo obiecujące.

Celem tradycyjnego marketingu było zarządzenie potrzebami konsumenta tak, aby wspierały one strategię i cele danej marki. Tymczasem 47 proc. klientów deklaruje, że zrezygnuje z kontaktów z brandem, jeśli oferuje on doświadczenia niedopasowane do ich potrzeb. Dlatego dziś nowoczesne firmy budują swoją przewagę konkurencyjną na bliskiej relacji z konsumentem. To wymaga nowego podejścia do gromadzenia danych, podejmowania decyzji czy lepszego kontaktu z klientem. Właściwa strategia może pomóc marce stworzyć głębokie, emocjonalne powiązania klientów z produktami, które zwiększą lojalność. Ogrom technologii wymagany do angażowania i dostarczania klientom tak kompleksowej obsługi powinien mieć odzwierciedlenie w strategii cyfrowej. Tym samym zadania dyrektorów IT i szefów marketingu zaczynają się przenikać. Istotna jest więc współpraca, która umożliwi stworzenie odpowiednich narzędzi, które pozwolą zbierać i analizować zachowania klientów, by dostarczyć im spójny i spersonalizowany produkt na masową skalę.

Chmura, czyli system bez serwerów

Deloitte wskazuje, że chmura nie jest już postrzegana jedynie jako rozwiązanie dla infrastruktury IT, będące alternatywą dla własnego lub kolokowanego centrum danych. Główni dostawcy usług Cloud wprowadzają coraz bardziej zaawansowane rozwiązania klasy serverless. Umożliwia to działom IT koncentrację na funkcjonalności bez tracenia czasu na powtarzalne i manualne czynności w zakresie zarządzania serwerami i infrastrukturą.

Tech trends 2019 – Jak przełamać bariery technologiczne?