Jaka praca w cyfrowym świecie chmury

Kluczem do procesu inwestycji jest opłacalność i zwiększenie przychodów. Zasadniczą zmianę w kosztach oraz funkcjonalności rozwiązań miejsc  pracy przynosi przeniesienie danych oraz wszystkich narzędzi do chmury. 

Biznes czyli pracownik

Firmy już zrozumiały, że bez pracowników nie istnieją. Zmiana technologiczna, jaką widzimy w biznesowych procesach cyfryzacji to przesunięcia większości rozwiązań do chmury. Chmura przejmuje zarówno dane, jak i narzędzia obsługi, czyli aplikacje. Rozwój technologii wymusza zmianę i antycypuje nowe potrzeby pracowników. Główną potrzebą staje się niezakłócony, stały dostęp do systemu informatycznego firmy limitowany stanowiskiem, potrzebami pracownika i uprawnieniami dostępu.

Najważniejszą sprawą staje się bezpieczeństwo danych i stabilność aplikacji obsługujących danego użytkownika. Tutaj rozwiązania chmurowe dają większość gwarancji. Przykładem może być sektor usług finansowych. Raport firmy F5 Financial Services (State of Application Services 2020) wskazuje, że 60 proc. ankietowanych podmiotów z branży finansowej ocenia, że ​​platformy chmur publicznych w ciągu najbliższych dwóch do pięciu lat będą miały status rozwiązania strategicznego. Na podobne pytanie w 2019 jedynie 49% badanych firm odpowiedziało pozytywnie.

 • Wzrost znaczenia chmury m.in. publicznej wynika z tego, że aż 84% organizacji usług finansowych realizuje swoje plany digitalizacyjne, a 75% firm jako kluczowe wskazuje przyspieszenie wdrażania nowych produktów i usług. Adaptacja chmury rośnie mimo obaw o kwestie bezpieczeństwa.
 • Inne będą potrzeby pracownika firmy finansowej, a inne magazyniera w fabryce; jeszcze inne szefa pionu księgowości. Inaczej do informacji skumulowanej w systemie informatycznym będzie podchodził kontroler biznesowy czy pracownik działu windykacji. Wszyscy oni jednak muszą mieć pewność dostępu i stabilności zarówno danych, jak i aplikacji obsługującej ich potrzeby.

Med. Powszechne korzyści dla zdrowia

Specyficzne potrzeby notuje sektor usług medycznych, gdzie dostęp do informacji i jej przechowywanie są kluczowe z uwagi na jakże ważny sektor, czyli zdrowie. Kontekst biznesowy jest tu najważniejszy, bowiem usługi ochrony zdrowia są wysoko wyceniane na rynku dostawców i klientów.

Integracja i analiza danych z różnych źródeł w sektorze medycznym w 2040 roku w niczym nie będzie już podobna do dzisiejszych rozwiązań, wynika z raportu Deloitte  „Future of Health”. Jednym z głównych czynników pozytywnej zmiany w tym biznesie stanowić będzie obsługiwanie firm sektora medycznego przez środowisko chmury.

Już dzisiaj 77 proc. lekarzy w Polsce korzysta przynajmniej z jednego rozwiązania w obszarze cyfrowych technologii medycznych lub aplikacji monitorujących stan zdrowia, a aż 82 proc. ogółu społeczeństwa chce mieć stały dostęp do swoich wyników i historii medycznych. Tylko chmura może sprostać takiej skali oczekiwań.

Dane w chmurze oraz wdrożenie rozwiązań sztucznej inteligencji umożliwia m.in. stawianie szybkich i relatywnie tanich diagnoz, czyli racjonalizację wydatków na służbę zdrowia i prognozy stanu zdrowia pacjenta. To wielka racjonalizacja kosztów, a także rewolucja na stanowiskach pracy.  Przykładem może być program IBM Watson oraz rozwiązanie Jane AI wdrażane przy współpracy Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Nowoczesnym rozwiązaniem chmurowym w Polsce może być Chmura Krajowa. To zlokalizowany w Polsce i przeznaczony dla polskich użytkowników hub technologiczny dostarczający komplet rozwiązań chmury publicznej, hybrydowej i prywatnej. Jednym z fundamentalnych warunków potwierdzanych przez operatora czyli Chmurę Krajową jest gwarancja spełnienia polskich warunków regulacyjnych, m.in. pewność rezydencji danych na terenie Polski. To kluczowy aspekt bezpieczeństwa prawnego, jeden z najważniejszych w sektorach m.in. usług finansowych czy medycznych.

Chmura, czyli biznes rośnie szybciej 

Wdrożenie przeniesienia procesów biznesowych do chmury nie jest łatwe, ale daje wymierne efekty. Od najbardziej spektakularnych, czyli podniesienia bezpieczeństwa danych oraz zwiększenia wydajności i produktywności pracowników, przez zmniejszenie ryzyka biznesowego oraz zwiększenia swobody rozwoju wraz ze wzrostem firmy.

Według badania EY „Transformacja cyfrowa firm 2020”, 64% polskich firm w ramach transformacji cyfrowej wdrożyło rozwiązania chmurowe. W najbliższym czasie taki krok planuje wykonać 26% ankietowanych przedsiębiorstw.

Badanie EY wskazuje, że trzy najważniejsze motywy przeniesienia zasobów firmy do chmury to:

  • Poprawa komunikacji i współpracy – 54 proc.
  • Obniżenie kosztów – 34 proc.
  • Zwiększenie elastyczności i wygody prowadzenia firmy – 31 proc.

Integralne rozwiązanie hub’u chmurowego powoduje że   beneficjentami rozwiązań chmurowych są i podmioty biznesowe, i ich pracownicy. Integralność to dostarczanie narzędzia użytecznego dla pracowników każdego szczebla i specjalności.

Chmura dostarcza skalowalne rozwiązania dla firmy gwarantujące rozwój razem z rozrastaniem się biznesu oraz uwzględnieniem zmian, czyli dynamiką ruchu pracowników i ich rozwoju. Ponadto, to rozwiązanie pozwala na stały transfer wiedzy i wykorzystanie już istniejących kompetencji pracowników.

Nowoczesne stanowisko pracy opłaca się firmie 

Cytowane badanie EY wskazuje również, że 25% badanych podmiotów dostrzega poprzez wdrażanie chmury zwiększenie wydajności i produktywności pracowników. Jeżeli więc szukać rezerw rozwojowych firmy, to warto analizować również korzyści rozwoju, jakie daje chmura końcowemu stanowisku pracy. Ważne jest, że każde stanowisko pracy, niezależnie czy jest to analityka finansowa, produkcja czy usługi medyczne, musi mieć stały dostęp do danych.

Przeniesienie zarządzania i administracji narzędziami do obsługi danych (aplikacje w chmurze) daje niezakłócony dostęp do danych użytecznych biznesowo, które przesądzają o konkurencyjności firmy na rynku. To sprawia, że pracownik może bardziej skupić się na własnych zadaniach, a nie na obsłudze i administracji narzędzi pracy. Chmura daje możliwość wykorzystania własnych zasobów użytkownika biznesowego i jego pracowników w połączeniu z możliwościami wewnętrznymi zespołu pracującego przy obsłudze chmury. Takie rozwiązanie daje przewagę kosztową i czasową.

Procesy software development są tworzone w samej chmurze, a nie w zasobach użytkownika. W oparciu o model SaaS dostarcza oprogramowanie (aplikacje ISV) dostosowane do specyficznych wymagań użytkownika.

Zagrożenia pracy

Środowisko pracy jest dynamiczne. Trudno prognozować przyszłość, ale nie sposób zauważyć, że możliwość pracy zdalnej daje szansę uniknięcia zagrożeń na rynku tak samego pracownika, jak i odbiorcy produktu czy usługi. Praca mobilna daje szansę na utrzymanie pracownika, a także samego miejsca pracy. Warto uświadomić sobie, jak kluczową rolę pełni tu rozwiązanie chmurowe, które redukuje niezbędne wyposażenie pracownika do komputera oraz wydajnego łącza internetowego.

Raport firmy Ericsson „Dematerializacja drogą do rentowności i zrównoważonego rozwoju” z lutego 2021 przewiduje, że w 2030 większość zadań pracowników umysłowych będzie wspomagana lub zautomatyzowana. W pracy z dowolnego miejsca np. prywatnego domu pomoże użycie sztucznej inteligencji i analiza danych w chmurze.

Według cytowanego raportu, około 7 na 10 badanych podmiotów ocenia, że osiągnęło lub przekroczyło połowę drogi ku upowszechnieniu zdalnego modelu pracy. Z kolei blisko 50 proc. pracowników umysłowych wskazuje produktywność i rentowność jako główne korzyści z ograniczenia fizycznego korzystania z biura.

Asseco i Chmura Krajowa tworzą Chmurę dla zdrowia

Przyszłość: chmura, od której nie ma odwrotu

Badanie EY „Transformacja cyfrowa firm 2020” pokazuje również bariery we wdrażaniu rozwiązań chmurowych, które dostrzega 73% ankietowanych.

 • Dlatego 33 proc. firm w ciągu najbliższych 18 miesięcy myśli o pozostawieniu większości zasobów w tradycyjnej formie, a tylko część chce utrzymywać w chmurze.
 • Dalej: bez przeniesienia do chmury zamierza pracować 24 proc. firm, a podzielenie na połowę zasobów w chmurze i w formie tradycyjnej to polityka planowana przez 23 proc. badanych.
 • Póki co jedynie 4 proc. podmiotów planuje przenieść do chmury całość zasobów.

Są to dobre prognozy pokazujące, jak wielką dynamikę ma proces przejścia na rozwiązania chmurowe. Widać jasno, że współgrają tu interesy przedsiębiorstw oraz pracowników, którzy są sprzymierzeńcami firm w obecnym okresie transformacji do środowiska chmury.

Dane cytowane za źródłami