Automation with intelligence: raport Deloitte /PDF/

Z badania „Automation with intelligence” firmy Deloitte  wynika, że rodzime przedsiębiorstwa zaczynają przełamywać bariery, które utrudniały im wdrażanie automatyzacji na dużą skalę i patrzą na te rozwiązania, jak na proces, który powinien dotyczyć całej organizacji.

Eksperci Deloitte szacują, że w ciągu trzech lat automatyzacja może zapewnić średnie obniżenie kosztów o 22 proc. Ponad połowa polskich przedsiębiorstw nie rozpoczęła jeszcze wdrażania automatyzacji. Najwięcej, bo 36 proc. deklaruje, że w ich organizacjach pilotażowo pracuje zaledwie od 1 do 10 robotów. Te dane zaskakują, ponieważ aż 66 proc. liderów polskich firm uważa, że ich przedsiębiorstwa dysponują zasobami ludzkimi i umiejętnościami pozwalającymi na zwiększanie poziomu automatyzacji. W skali globalneodpowiedziało tak tylko 46 proc. badanych.

W przeprowadzonym w maju badaniu Deloitte wzięło udział 523 menedżerów największych przedsiębiorstw w 26 krajach, w tym także z Polski. Łączne obroty ich firm sięgają 2,7 biliona dolarów rocznie.

Nie ryzykuj w Europie / Deloitte „European CFO Survey Eyes on demand”

Sześć kluczowych czynników sukcesu inteligentnej automatyzacji

Analiza danych z badania pozwoliła stworzyć obraz organizacji, które wyraźnie korzystają z inteligentnej automatyzacji. We wszystkich da się wyodrębnić sześć charakterystycznych cech:

 1. Strategia inteligentnej automatyzacji dla całej firmy
  Zazwyczaj firmy, które mają strategię obejmującą całe przedsiębiorstwo, uzyskują wyższe zwroty w postaci dodatkowej siły roboczej, redukcji kosztów i wzrostu przychodów. Redukują one koszty średnio o 24 procent i zwiększają przychody o 8 procent, podczas gdy organizacje bez strategii obejmującej całe przedsiębiorstwo zmniejszają koszty o 14 procent i zwiększają przychody średnio o trzy procent.
 2. Połączenie zautomatyzowanej robotyzacji procesów ze sztuczną inteligencją (AI)
  To podejście wydaje się być najsilniejszym czynnikiem pomagającym organizacjom zwiększyć przychody. Organizacje łączące RPA z AI wskazują wzrost przychodów średnio o dziewięć procent. Firmy, które zatrzymują się na samej zrobotyzowanej automatyzacji procesów, zwiększają przychody średnio tylko o trzy procent. Prawie połowa (45 procent) organizacji skaluje automatyzację przez połączenie RPA i AI, 20 procent organizacji jest w fazie pilotażowej takich działań, a 36 procent badanych zatrzymało się na RPA.
 3. Technologia, infrastruktura i bezpieczeństwo cybernetyczne
  Organizacje posiadające dobrze rozwiniętą funkcję wsparcia IT, z wymaganą technologią, infrastrukturą i cyberbezpieczeństwem, są bardziej skuteczne w zmniejszaniu swoich kosztów. Średnio odnotowują one obniżenie kosztów o 21 procent w porównaniu do 13 procent wśród organizacji, które nie mają takich funkcji.
 4. Dojrzałe definicje, standardy i procesy
  Dojrzałe definicje procesów, standardy i uporządkowane procesy prowadzą do większego wzrostu wydajności pracowników biurowych. Organizacje, które je wprowadziły, osiągają średni wzrost liczby pracowników zaplecza biurowego o 19 procent w porównaniu do 12 procent wśród organizacji, które tego nie robią.
 5. Jasne zdefiniowanie tego, co jest wartością inteligentnej automatyzacji
  Jasne zrozumienie, w jaki sposób wykorzystać wartość z inteligentnej automatyzacji prowadzi do dużo większej redukcji kosztów. Menedżerowie z takich firm wskazują, że ich organizacje obniżają koszty średnio o 21 procent, a ci, którzy nie mają jasno zdefiniowanych wartości, obniżają koszty o 15 procent.
 6. Radykalne uproszczenie wynikające z potrzeby redukcji kosztów
  Organizacje skalujące częściej zgadzają się, że głównym celem ich strategii jest radykalne uproszczenie, wynikające z potrzeby redukcji kosztów. Robi to około 73 procent, a tylko 61 procent organizacji pilotujących uważa podobnie.

Inteligentna automatyzacja oprócz wykonywania prostych, powtarzających się zadań takich jak np. skanowanie dokumentów i wprowadzanie danych do systemów pozwala również naśladować bardziej zaawansowane ludzkie umiejętności, takie jak rozpoznawanie obrazu czy czytanie zeskanowanych dokumentów. Z analizy odpowiedzi uczestników badania wynika, że w ciągu roku podwoiła się liczba organizacji, które wdrożyły automatyzację na szeroką skalę. Blisko 8 proc. przedstawicieli kadry kierowniczej na całym świecie twierdzi, że wprowadziło w firmie ponad 50 rozwiązań takich jak robotyka, uczenie maszynowe i przetwarzanie języka naturalnego. W Polsce odpowiedziało tak 6 proc. ankietowanych. Wciąż jednak 51 proc. firm w Polsce i 42 proc. organizacji na świecie nawet nie rozpoczęło procesu automatyzacji.

Jeden duży krok zamiast dwóch mniejszych

Połowa liderów z Polski deklaruje, że w wielu projektach łączy automatyzację procesów (RPA) ze sztuczną inteligencją (AI). Globalnie odpowiedziało tak 29 proc. ankietowanych. Na połączeniu RPA z AI opiera swoją strategię aż 45 proc. firm na świecie, które są na etapie podnoszenia poziomu automatyzacji. Podobnie robi tylko 36 proc. organizacji, które dopiero zaczynają wdrażanie inteligentnej automatyzacji, a jeszcze mniej, bo tylko 20 proc. organizacji, które są na etapie testów.