4. rewolucja przemysłowa – szansa czy obciążenie?

Polska branża technologii (dawniej ICT) wypracowuje zbyt mały udział w PKB i notuje zbyt małe wzrosty, by gospodarka narodowa Polski mogła stać się liczącą siła w erze 4. rewolucji przemysłowej. Autorzy  raportu … Czytaj dalej 4. rewolucja przemysłowa – szansa czy obciążenie?