2020 Global Marketing Trends: Deloitte Insights

W raporcie Deloitte Insights pokazuje, w jaki sposób marki powinny poruszać się w coraz bardziej zdigitalizowanym środowisku gospodarczym i społecznym by móc zachować – albo nawet podkreślić – swój „ludzki” aspekt. Przeprowadziliśmy rozmowy z ponad 80 ekspertami na całym świecie, co pozwoliło nam wskazać siedem kluczowych trendów, które trzeba będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 18-24 miesięcy, aby zachować wrażliwość na czynnik społeczny i ludzki.

Raport 2020 Global Marketing Trends łączy wyniki nowo przeprowadzonych badań wnioski z przeglądu literatury fachowej oraz historie firm z różnych branż. W raporcie przedstawione jest i omówiono siedem trendów: celowość, doświadczenie w kontaktach międzyludzkich, fuzję, zaufanie, zaangażowanie, talent i zwinność.

Siedem kluczowych trendów, które czynią z człowieka kluczowy czynnik działalności firmy. Klienci oczekują, że będą traktowani jak ludzie, a nie jak liczby. Chcą też, aby marki miały ludzką twarz i charakteryzowały się pewnymi cechami – niezmiennością i przejrzystością wartości, spójnością działań i autentyzmem intencji.

7 trendów omowionych w raporcie to celowość, doświadczenie w kontaktach międzyludzkich, fuzję, zaufanie, zaangażowanie, talent i zwinność.

Raport 2020 Global Marketing Trends 

Źródło: Deloitte

Deloitte Predictions 2020: 5G rządzi /19. global report