Praca i kompetencje: studia wyższe (pod)upadają

GUS: o 20 proc. spadła liczba osób wybierających studia od 2006 roku.

happy students group study in classroom

Wg danych GUS od 2006 spada liczba osób wybierających studia wższe. Poszukiwane na rynku pracy kompetencje coraz większa grupa Polaków pozysuje w drodze nauki samodzielnej oraz zorganizowanych kursów i szkoleń. Jeżeli prognozy ekspertów Kodilla.com się spełnią, trend utrzyma się przynajmniej do 2021 roku.

Raport GUS  “Kształcenie Dorosłych” potwierdza malejącą liczbę osób zainteresowanych studiowaniem. Zgodnie z udostępnionymi danymi, stan ten utrzymuje się od 2006 roku. Rośnie z kolei liczba osób wybierających kształcenie pozaformalne i nieformalne. Dziś z kursów i szkoleń korzysta 29 proc., a z samokształcenia 25 proc. osób więcej niż 10 lat temu.

Eksperci ze szkoły programowania online Kodilla.com prognozują, że liczby te będą zmieniać się przynajmniej do 2021 roku. Zgodnie z ich wyliczeniami, za 3 lata liczba osób wybierających studiowanie spadnie o 32 proc. W tym samym czasie liczba kursantów wzrośnie o ponad 35 proc., a osób samokształcących – o ponad 28 proc.

20 proc. mniej studentów wśród dorosłych

20 proc. – zgodnie z danymi GUS, o tyle spadła liczba osób wybierających studia od 2006 roku. Z prognoz ekspertów Kodilla.com wynika, że w 2021 roku spadek ten wyniesie ponad 32 proc. Co jest przyczyną zmniejszania się liczby osób studiujących?

Jak długo trzeba się uczyć?

Aby zostać absolwentem szkoły wyższej, potrzeba od 5 – w przypadku studiów dziennych, do 7 lat – w przypadku studiów zaocznych i wieczorowych. Po takim czasie może się okazać, że wiedza jest przestarzała, a ponadto diametralnie zmieniła się sytuacja na rynku pracy, np. deficyt, który zdecydował o wyborze danego kierunku dotyczy już zupełnie innego zawodu.

Prawie 5 mln Polaków wybiera kursy i szkolenia

Według danych GUS, co czwarta osoba w wieku 25-64 lat wzięła udział w przynajmniej jednym kursie lub szkoleniu. Poza tym, od 2006 roku liczba takich osób wzrosła o 29 proc., a według prognoz Kodilla.com, do 2021 wzrośnie o 35 proc. Skąd taka popularność pozaformalnych form nauki?

Przyczyną jest intensywność nauki – czas trwania szkoleń i zakres materiału. Kursy, które obejmują wiedzę potrzebną do podjęcia konkretnego zawodu, trwają przeważnie kilka miesięcy i opierają się na praktyce. Tutaj nie ma czasu na zbędną teorię. Dlatego są chętnie wybierane przez osoby chcące zmienić zawód, np. przekwalifikować się do pracy w branży IT. Dla przykładu, bootcamp programistyczny umożliwiający zdobycie kompetencji junior Web Developera trwa 6-9 miesięcy i w 90 proc. opiera się na praktyce programowania. Średnio 75 proc. wykwalifikowanych w ten sposób osób znajduje pracę w ok. 3 miesiące po ukończeniu szkolenia.

Praca: wymagania wobec programistów nie spadają

6,5 mln Polaków uczy się samodzielnie

Od 2006 roku o ponad 25 proc. wzrosła również liczba osób uczących się samodzielnie. Według prognoz ekspertów z Kodilla.com, w 2021 roku liczba ta wzrośnie o 28 proc. Poza tym z samokształcenia najczęściej korzystają osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat (40 proc. na 8,3 mln osób, które wybrało samokształcenie w 2016 roku). Z kolei osoby z roczników 25-44 lata najchętniej decydują się na kursy i szkolenia.

Raport GUS  “Kształcenie Dorosłych