Cyfryzacja w Polsce: wiele wyzwań dla firm

Badanie firmy Deloitte „Digital Transformation 2016” wykazało, że ponad połowa polskich przedsiębiorstw ma wizję transformacji cyfrowej, a 41 proc. opracowało już szczegółowy plan biznesowy i inwestycyjny. Coraz więcej zarządzających firmami rozumie, że od cyfryzacji nie ma odwrotu i postrzega ją jako czynnik, który zadecyduje o ich przewadze konkurencyjnej na rynku. Cyfryzacja polskich firm wymaga większej świadomości po stronie menadżerów … Czytaj dalej Cyfryzacja w Polsce: wiele wyzwań dla firm