Rejestr VAT: liczne wykreślenia firm

Od początku 2017 z rejestru podatników VAT wykreślono już ponad 39 tysięcy firm.

Odliczanie wydatkowanych kwot podatku VAT do niedawna było jedną ze złotych zasad biznesu. Niestety nadużywaną.

Co więcej, niektórzy przydsiębiorcy, będący podatnikami VAT i generujący wielkie obroty, kalkulowali podatek VAT podlegający zwrotowi – z góry po stronie przychodów firmy. Ten błąd biznesowy mści się ostatnio na skutek już wdrożonej procedury uszczelniania luki VAT. Ponadto taka kalkulacja zysku, uzależnia firmę od zdarzenia przyszłego i niepewnego oraz uzależnionego od decyzji organu administracji. Ten błąd kosztuje wiele firm utratę płynności i stawia pod znakiem zapytania sens prowadzenia działalnosci przez wspomniane przedsiębiorstwa. 

 Polska Agencja Prasowa (PAP) PAP, powołując się na dane pochodzące z Ministerstwa Finansów poinformowała, że organy administracji skarbowej od początku roku wykreśliły już ponad 39 tys. firm z rejestru podatników VAT (dane na 10 kwietnia 2017).

Mechanizm wykreślania podatników VAT z rejestru

Poszerzone uprawnienia w zakresie możliwości wykreślenia podatnika VAT z rejestru zostały przyznane organom administracji skarbowej na mocy postanowień tzw. dużej nowelizacji ustawy o VAT, która weszła w życie 1 stycznia 2017 r.

W wielu przypadkach wykreślenia mogą odbywać się z urzędu, bez konieczności informowania o tym fakcie podatnika.

Przekręty VAT w technologii: zamiast smartfonów dyski i procesory

Ryzyko kwestionowania rozliczeń VAT

Nabywanie towarów i usług od podmiotów, które nie są zarejestrowane dla celów VAT w Polsce (nawet bez świadomości tego faktu) może wiązać się z ryzykiem zakwestionowania rozliczeń VAT przez organy administracji skarbowej.

Niedochowanie staranności w zakresie weryfikacji statusu kontrahentów w bazie podatników Ministerstwa Finansów może oznaczać zaległość podatkową wraz z zastosowaniem przywróconej sankcji VAT (nawet 100% dodatkowego zobowiązania).

PwC