Analiza: przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce 2015

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) informuje w raporcie za 2015 roku, że wartość przestępstw ubezpieczeniowych ujawnionych w sektorze wyniosła 180 mln złotych, z których ponad 80% to nadużycia komunikacyjne. W stosunku do całości wypłaconych odszkodowań (ok. 15,5 mld) na rynku ubezpieczeń majątkowych w 2015 roku wartość wykrytych nadużyć stanowiła 1,16%, informuje PIU w raporcie dotyczącym przestępczości … Czytaj dalej Analiza: przestępczość ubezpieczeniowa w Polsce 2015