EBOR: podwyższona do 3.6 proc. prognoza dynamiki PKB Polski w 2016

EBOR: podwyższona do 3.6 proc. prognoza dynamiki PKB Polski w 2016

PRZEZEBOR
LOGO EUROPEJSKI BANK ODBUDOWY I ROZWOJU EUROPENA BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPEMENT

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju w prognozie z maja 2016 podwyższył dynamikę polskiego PKB do 3,6 proc. zaś w 2017 obniżył do 3,4 proc.  W listopadzie 2015 bank prognozował wzrost 2016 na 3,3 proc.

 -Wzrost PKB w Polsce wzrósł do 3,6 proc. w 2015 r., wspierany przez mocną konsumpcję gospodarstw domowych oraz inwestycje, z czego to drugie było mocno zależne od wpływu środków z funduszy unijnych z wygasającej perspektywy budżetowej. W 2016 roku oczekujemy wzrostu na podobnym poziomie, jako że dochód rozporządzalny wzrośnie ze względu na hojny zastrzyk w formie rządowego programu prorodzinnego, który opiewa na 1 proc. PKB – napisano w raporcie.

  • EBOR prognozuje, że w 2017 r. wzrost PKB spowolni do 3,4 proc.

– Inwestycje prywatne pozostaną solidne, a w 2017 r. zostaną dodatkowo wsparte przez Plan Rozwoju, który rozpocznie swoje pierwsze projekty. Współfinansowanie przez państwo oraz prywatne banki może przynieść akumulację kapitału przez krajowe małe i średnie przedsiębiorstwa. Jednocześnie, ryzyka fiskalne i cięższe warunki na rynku kapitałowym mogą utrudnić pozyskiwanie finansowania. To może spowodować lekkie wytracenie prędkości w 2017 roku – napisano w raporcie.

imgres